ผู้อำนวยการโรงเรียนและคณะผู้บริหารงาน ร่วมสวัสดีปีใหม่กับผู้นำชุมชนและผู้มีอุปการะคุณ