โรงเรียนดอนศิลาผางามวิทยาคม ได้จัดการเลือกตั้งคณะกรรมสภานักเรียน ประจำปี 2561