เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2561  ผู้อำนวยการและฝ่ายบริหารงาน เข้าร่วมพิธีเปิดอาคารที่ว่าการชมรมผู้สูงอายุเทศบาลตำบลดอนศิลา ณ ตำบลดอนศิลา