โรงเรียนดอนศิลาผางามวิทยาคม ได้มอบช่อดอกไม้ให้กับบุคลากร ที่สำเร็จการศึกษา คือนางสาวมนธิชา และนายเฉลิมพล ที่ได้เข้ารับปรกาศณียบัตร