โรงเรียนดอนศิลาผางามวิยาคม ร่วมกับศูนย์วิปัสสนากรรมฐานถ้ำพระผาคอก เพื่อสมทบทุนจัดซื้อคอมพิวเตอร์เพื่อสมทบทุนจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ให้กับโรงเรียนดอนศิลาผางามวิทยาคม ในวันที่ 7 เมษายน 2561