นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เข้าร่วมติวโอเน็ตกับโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม