โรงเรียนดอนศิลาผางามวิทยาคม ได้นำนักเรียนเข้าร่วมรับทุนการศึกษา ณ ศูนย์วิปัสสนาสากลไร่เชิญตะวัน