dyในระหว่างวันที่ 13-20 มกราคม 2561 ที่ผ่านมาโรงเรียนดอนศิลาผางามวิทยาคม ได้ส่งทีมวอลเลย์บอล เข้าร่วมการแข่งขันวอลเลย์บอล ยุวชน อายุไม่เกิน 14 ปี "แอร์เอเชีย ชิงถ้วย ประทาน ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตน์ราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดี รอบคัดเลือกตัวแทนภาคเหนือ ณ ยิมนิเซียม โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย จังหวัดเพชรบูรณ์ ซึ่งได้รับการสนับสนุนเพื่อเข้าร่วมการแข่งขัันโดยทานผุ้อำนวยการจักรกฤช สิทธิโสติ ท่านรองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารอำนวยการ นายวุฒิพพงษ์  เพ็ชรนิล คณะครูทุนท่านสนับสนุนอาหาหรระหว่างการเก็บตัวนักกีฬา และได้รับการสนับสนุนเงินค่าเดินทางจาก ดุสิตาทาน จำนวน  10,000  บาท เพื่อใช้จ่ายระหว่างการแข่งขัน 

            แม้จะเข้าร่วมการแข่งขันเป็นปีแรกทีมวอลเลย์บอล โรงเรียนดอนศิลาผางามวืิทยาคม ก็สร้างผลงานที่ได้น่าระทับใจ เขี่ยทีมเต็งแชมป์อย่าง โรงเรียนกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัด ตกรอบแรก โดยทีมสุโขทัยวิทยาคม เฉลี่ยชนะ 3:2 เชท และแพ้เจ้าภาพเพชรบูรณ์ไปอย่างน่าเสยดายในรอบ 8 ทีมสุดท้าย ทางโรงเรียนตั้งเป้าไว้ใน 3 ปี ทีมวอลเลยืบอลต้องเป็นตัวแทนของภาคเหนือเข้าแข่งขนรอบชิงชนะเลิศระะดับประเทศให้ได้ ด้วยการช่วยเหลือและสนัับสนุนจากทุกฝ่าย ขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้