ฝ่ายวิชาการได้จัดแนะแนวศึกษาต่อ ประจำปีการศึกษา 2561 เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ให้กับนักเรียนที่จบชั้นประถมศึกษา ปีที่ 6