เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2561 นำโดยผู้บริหาร คณะครู นักเรียนโรงเรียนดอนศิลาผางามวิทยาคม ได้จัดกิจกรรมแห่เทียนเข้าพรรษา เนื่องในวันเข้าพรรษาตามประเพณีไทย