เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2561 โรงเรียนดอนศิลาผางามวิทยาคม ได้จัดงานเฉลิมพระเกียรติ

เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 66 พรรษา