เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2561 โรงเรียนดอนศิลาผางามวิทยาคม ได้จัดประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 โดยได้เชิญคณะกรรมการสถานศึกษา และ เจ้าหน้าที่ตำรวจ มาพบปะผู้ปกครอง เพื่อให้ข้อเสนอแนะ และชี้แจงรายละเอียด ในภาคเรียนที่ 2  ประจำปี 2561