ตัวแทนนักเรียนเข้าร่วมโครงการ ทูบีนัมเบอร์วัน ครั้งที่ 1 ณ โรงเรียนเวียงชัยวิทยาคม