การจัดงานทำบุญวันสถาปนาโรงเรียน  ครบรอบ 31 ปี

โดยมี คุณอนงค์ศรี สิทธิอาษา ประธานคณะกรรมการสถานศึกษามาเป็นประธาน