ผู้อำนวยการโรงเรียน มอบรางวัลให้กับตัวแทนนักเรียนที่ได้ไปแข่งขันทักษะวิชาการงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยี ของนักเรียน ระดับชาติ ปีการศึกษา 2561ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองชนะเลิศ การแข่งขันต่อสมการคำนวณคณิตศาสตร์ A-Mat และได้รับรางวัล การแข่งขันร้องเพลงลูกทุ่ง ของนักเรียนเรียนรวม