ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ได้นำออมสินตุ๊กตาไก่ มามอบเป็นของขวัญปีใหม่ให้กับนักเรียน และนำของขวัญมาสวัสดีปีใหม่ผู้อำนวยการโรงเรียน