เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2562  ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนดอนศิลาผางามวิทยาคม

ได้เข้าร่วมงานมอบประกาศนียบัตร

เป็น little Hero CSR ประจำปี 2562 โดยร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างศูนย์อุบัติเหตุและฉุกเฉิน

โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ภายใต้โครงการคบเด็กสร้างโรงพยาบาล