เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2562 ผู้อำนวยการโรงเรียนดอนศิลาผางามวิทยาคม

ได้มอบประกาศนียบัตรให้กับตัวแทนนักเรียนเป็น little Hero CSR ประจำปี 2562

โดยร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างศูนย์อุบัติเหตุและฉุกเฉิน โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา

ภายใต้โครงการคบเด็กสร้างโรงพยาบาล