เมื่อวันที่  22 มิถุนายน  2562 ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียน และ คณะผู้บริหาร

ได้ร่วมงาน วันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียนเวียงเชียงรุ้ง

ณ โรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม