เมื่อวันที่  1 กรกฎาคม พ.ศ. 2562

โรงเรียนดอนศิลาผางามวิทยาคม ได้จัดพิธีกล่าวคำปฏิญาณตน และ สวนสนามกองลูกเสือ

ชาติวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ