ผ้าป่าข้าวสาร งานวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียนดอนศิลาผางามวิทยาคม 32 ปี