โรงเรียนดอนศิลาผางามวิทยาคม ได้จัดประชุมกลุ่มบริหารงานตามโครงสร้างโรงเรียน เพื่อเป็นการพัฒนาระบบการทำงานให้มีประสิทธิภาพ