โรงเรียนดอนศิลาผางามวิทยาคม ได้มอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียน ที่มีผลการทดสอบระดับชาติ(O_NET)ในปีการศึกษา 2558 สูงกว่าระดับประเทศ