นายสุทน น้อยพุฒ
หัวหน้ากลุ่มสาระ

นางวรรณพร เพ็ชรนิล
รองหัวหน้ากลุ่มสาระ

นางสาวสมพิศ พรรดา
180x180
นายจักรกฤช สิทธิโสติ

ผู้อำนวยการสถานศึกษา